top of page
Home / Tarieven
 
Tarieven

Bijstand/expertise en goed advies betaalt zichzelf terug

De uren zullen in regie worden aangerekend aan 80€ per uur vanaf aankomst op de werf tot vertrek op de werf. Voor de kosten van het vervoer is er een vaste kost van 80€ binnen een straal van 50 km. De tarieven variëren al naargelang de complexiteit. Alles is afhankelijk van hoe gecompliceerd de omvang van de opdracht is, alsook van de beschikbare van nuttige informatie. De uren voor opmaak van een expertiseverslag worden eveneens in regie aangerekend aan hetzelfde tarief, tarieven zijn excl. btw. Voor zeer beperkte prestaties wordt steeds een minimumbedrag van 250,00 € excl. btw in rekening gebracht.


Een voorlopige oplevering moet je van uitgaan dat het gemiddelde van 2/3 uur in beslag neemt met technische bijstand, wat een relatieve kleine investering is ten opzichte van uw totale investering. Kortom, onze bijstand verdient zichzelf snel terug, vermits wij gebreken identificeren die u als particulier wellicht nooit zal opmerken en die u mogelijks later zullen frustreren of extra geld zullen kosten.

 

Wij zorgen ervoor dat u, mits een minimale kost, met een gerust gevoel uw nieuwe woonst in ontvangst kan nemen.

Tracht indien mogelijk en vooral te documenteren met foto’s of ander bewijsmateriaal. Leg uit welke stappen u reeds al ondernomen hebt.

In navolging van een bouwkundige expertise kunnen wij u ook bijstaan in de bemiddeling of ingebrekestelling van uw aannemer/architect of derde partij.

Wij kunnen tevens de coördinatie van de herstellingswerken of aanpassingswerken ondersteunen en erop toezien dat alle betrokken partijen hun afspraken nakomen totdat het probleem volledig opgelost is.

bottom of page