top of page
Home / Bouwfouten
 
Bouwheer beter beschermd met VGN Expert

Moet je een buitensporig hoge factuur van een aannemer betalen?

 

Het is je wellicht al overkomen: de eindfactuur van een aannemer vermeldt bijkomende elementen in vergelijking met de offerte waarmee je akkoord ging. Bijgevolg dien je een hogere prijs te betalen. Indien de meerprijs miniem is, frons je waarschijnlijk even de wenkbrauwen maar betaal je plichtbewust.

 

Maar waar trek je de grens?

 

Vanaf wanneer is een factuur onredelijk?

Mijn ervaring van jaren 

 

De architect wil gewoon niet in conflict komen met zijn aannemers want daar moet hij telkens mee samen werken, en in de meeste gevallen met de bouwheer maar slechts één enkele keer. Dus zal hij telkens de plooien moeten gladstrijken tussen de beide partijen, vaak kiest de architect voor de kant van zijn aannemer, zonder dat de bouwheer daar iets van merkt. Althans geeft hij meestal de indruk aan de bouwheer dat hij aan zijne kant staat!

 

Fouten in uitvoeringen worden dan ook niet altijd gemeld aan de bouwheer. Niet alle architecten werken zo, er zijn ook die correct zijn tegenover alle partijen en goed werk leveren, maar je weet nooit met zekerheid tot je eigen ervaring met een architect en de aannemer. 

De ervaring leert dat nogal wat mensen niet weten hoe te reageren indien zij in conflict komen met hun aannemer. Let wel, indien er sprake is van een conceptiefout kan het zijn dat u zich ook tegen uw architect moet richten. laat u daarom bijstaan door VGN Expert om alle problemen in kaart te brengen en zoeken naar een oplossing tussen u, aannemer en architect.

Mijn klanten getuigen

 

 

 

Wij hebben beroep gedaan op Noël bij onze totaalrenovatie, helaas hebben we dit te laat gedaan waardoor het kwaad reeds geschied was. Echter heeft Noël alles uit de kast gehaald om alle foutieve uitvoeringen te documenteren. Noël heeft een zeer 'to the point' aanpak en enorm veel technische kennis.

Hij weet de juiste vragen te stellen aan de juiste partijen waardoor er op een relatief korte tijd veel zaken boven water zijn gekomen. Alsook werden wij als leken geïnformeerd over bepaalde standaarden/werkmanieren in de bouw.

Wij zouden daarom Noël dan ook zeker willen aanbevelen indien U begeleiding nodig heeft bij de aankoop/renovatie/... van uw pand.

 

Steven Geerts & Nicky Driesen

bottom of page