top of page
Home / problemen met aannemers

Bouw - of verbouwingsproblemen en aannemers

Wat als u problemen hebt met uw aannemer die bouw - of renovatiewerken uitvoert in uw woning?

 

Slecht uitgevoerde werken...en malafide/frauduleuze praktijken.

Van zodra u problemen opmerkt, meldt u deze best exact op een schriftelijke manier aan de aannemer. Bewaar al uw briefwisseling! Maak ook zoveel als mogelijk foto's van tijdens de bouwwerken, van ruwbouw tot afwerking, en dit van alle werken tijdens de uitvoeringen, want op foto's kan ik ook veel fouten opmerken!

 1.  Indien de aannemer de gebreken niet wenst te verhelpen, kan je overwegen om betaling van de facturen in te houden, tot er gewerkt wordt.

 2.  Stuur een aangetekende ingebrekestelling.

 3. Betaal alleen wat uitgevoerd is, en zeker niet te veel voorschotten, aannemers die niet gebonden zijn aan de wet-Breyne vragen vaak betalingen op voorhand, ga daar niet op in..., zorg op het einde dat je nog genoeg reserve overhoudt, om daarmee de aannemers onder druk te kunnen zetten!

 

Als er geen vrijwillige oplossing komt, neem je best eerst een bouwexpert onder de arm - of bel ons 0472/59.18.98

'Regels van de kunst'

De aannemer is verplicht om te werken volgens de afspraken uit het contract, de beschikbare plannen, het bestek en volgens de regels van de kunst. Dit laatste begrip houdt in dat hij de werken uitvoert zoals een andere zorgvuldige aannemer deze werken in dezelfde omstandigheden zou uitvoeren.

Verder vind je deze regels deels ook terug in technische aanbevelingen, vakliteratuur en documenten van wetenschappelijke onderzoekscentra zoals het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf (WTCB).

Informatie- en adviesplicht

Ook de aannemer heeft ten opzichte van de bouwheer en de architect een informatieplicht. Als er in de plannen bijvoorbeeld hiaten zitten of als de architect een fout begaat, is het de taak van de aannemer om dit op te merken. Doet hij dit niet, dan loopt hij het risico om medeverantwoordelijk gesteld te worden.

Materialen goedkeuren

Het goedkeuren van materialen die op de werf geleverd worden behoort tot de verantwoordelijkheden van de aannemer.

GOUDEN RAAD

Het is mogelijk om fouten gemaakt door een aannemer te laten herstellen door iemand anders. Men moet als bouwheer dan wel de volgende regels in acht nemen zodat het voor de Rechtbank, ook na eventuele herstellingen, mogelijk blijft om de ingeroepen gebreken te beoordelen:

 1. Men dient de aannemer een aangetekende brief te zenden met een voldoende gedetailleerde omschrijving van de vastgestelde gebreken. Deze brief dient best ten laatste binnen de week na de ontvangst van de factuur verzonden te worden.

 2. Zo de aannemer niet reageert, kan best een bouwexpert gevraagd worden een gedetailleerd overzicht gedocumenteerd met foto’s op te stellen van de aanwezige gebreken/fouten.

 3. Indien de aannemer wel reageert wordt best een bezoek aan de werf gebracht alwaar in gezamenlijk overleg een verslag wordt opgesteld met volgende vermeldingen:

  • een tijdschema voor de herstelling, eventueel met een boete voor laattijdige uitvoering indien de aannemer de herstellingen wil uitvoeren

  • een schriftelijk prijsvermindering of akkoord van de aannemer om de herstelkosten te betalen indien hij deze niet zelf wenst uit te voeren Het verslag van dit werfbezoek met bovenstaande vermeldingen moet door de aannemer en de bouwheer ondertekend worden.

  • een gedetailleerde lijst van de vastgestelde gebreken, evt. met foto’s

Mijn klanten getuigen

 

 

 

Wij hebben beroep gedaan op Noël bij onze totaalrenovatie, helaas hebben we dit te laat gedaan waardoor het kwaad reeds geschied was. Echter heeft Noël alles uit de kast gehaald om alle foutieve uitvoeringen te documenteren. Noël heeft een zeer 'to the point' aanpak en enorm veel technische kennis.

Hij weet de juiste vragen te stellen aan de juiste partijen waardoor er op een relatief korte tijd veel zaken boven water zijn gekomen. Alsook werden wij als leken geïnformeerd over bepaalde standaarden/werkmanieren in de bouw.

Wij zouden daarom Noël dan ook zeker willen aanbevelen indien U begeleiding nodig heeft bij de aankoop/renovatie/... van uw pand.

Steven Geerts & Nicky Driesen


 

bottom of page