top of page

Home / Plaatsbeschrijving

PLAATSBESCHRIJVING

Bij elke huurovereenkomst dient een verplichte plaatsbeschrijving opgemaakt te worden. Deze plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt tijdens de periode dat de verhuurde ruimtes onbewoond zijn. Wij fungeren als onafhankelijk bouwexpert. 

 

Een plaatsbeschrijving of een staat van bevinding is een nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van de staat waarin het onroerend goed zich bevindt.Concreet bevat de plaatsbeschrijving per ruimte een beschrijving van de staat van de ruimte en een opsomming van de gebreken.

 

De opmaak van een omstandige plaatsbeschrijving is bij wet verplicht (Burgerlijk Wetboek art 1730).

U kan de plaatsbeschrijving onderling opmaken of laten opmaken. Het is raadzaam beroep te doen op een expert.

Er wordt gezamenlijk met de eigenaar en de huurder een afspraak vastgelegd voor een plaatsbezoek. Deze plaatsbeschrijving dient samen met het huurcontract geregistreerd te worden bij het registratiekantoor. 

Bij einde huur kan opnieuw een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Door het vergelijken van beide plaatsbeschrijvingen kan de eventuele veroorzaakte schade door de huurder bepaald worden. Indien er schade is aan het betreffende pand kan een schadedossier door ons opgesteld worden waarop de herstellingskosten verduidelijkt worden.

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken

Architecten of aannemers maken vaak gebruik van plaatsbeschrijvingen bij aanvang der werken, dit om latere betwistingen met buurtbewoners te voorkomen.

 

Plaatsbeschrijvingen bij bouw- of renovatiewerken worden opgemaakt bij de aanpalende buren, voor aanvang van de werkzaamheden. Zo kan de eigenaar van het aanpalend perceel u niet verantwoordelijk stellen voor reeds bestaande schade aan zijn woning. Als onafhankelijk bouwexpert stellen wij voor u een gedetailleerde plaatsbeschrijving op met een nauwkeurige beschrijving en foto's van eventuele bestaande basten, scheuren, vochtplekken enz…

 

Na uitvoering van de werken wordt een vergelijking gemaakt met de oorspronkelijke staat van het goed waarna een begroting van de eventuele schade kan bepaald worden. Dit alles wordt duidelijk beschreven in het door ons opgemaakte schadedossier.

Aankoop van een woning

Een bouwtechnische keuring is echt wel nodig bij aankoop van een woning. 

Een woning kopen is voor u en uw gezin waarschijnlijk de meest belangrijke investering ooit. Daarbij laat u beter niets over aan het toeval. In onze dagelijkse praktijk hebben we al heel veel kandidaat-kopers behoed voor een miskoop die erge financiële gevolgen voor hen zouden gehad hebben. 

 

Sommige woningen vertonen al dan niet verborgen ernstige gebreken die door een leek niet worden opgemerkt. 

Wij bekijken de woning met hele andere ogen als u en we weten naar waar we moeten kijken en zoeken.
Tijdens de bouwtechnische keuring zijn wij onafhankelijk en objectief. Alleen uw belangen zijn voor ons van belang. Uw persoonlijke wensen en noden wat betreft wonen en budget staan centraal. 


Vele brengen echter hun eerst bod uit voor de woning. Indien de eigenaar het bod aanvaardt dan wordt een koopakte opgesteld (compromis) met een opschortende voorwaarde.  Bijvoorbeeld dat als de bouwtechnische keuring meer dan een bepaalde som aan kosten uitwijst de koop ontbonden wordt.

Aan kandidaat kopers verlenen we begeleidende service in al uw vraagstellingen, zoals...

 

  • Stabiliteit en vocht problemen? 

  • Kunnen er al dan niet draagmuren weg?

  • Dringende en ingrijpende herstellingswerken?

  • Bouwfouten en uitvoeringen?

  • Zijn er structurele of verborgen gebreken?

  • Is de woning zijn prijs waard?

Wij maken voor u een correcte analyse in de staat van bevinding en mogelijkheden tot verbouwing.

EPC

Als je een woning wilt kopen, is de verkoper verplicht om een EPC-attest af te leveren. Zo’n attest bepaalt hoe energiezuinig je woning is. Hoe lager de EPC-waarde, hoe energiezuiniger en hoe meer zij voor de woning kunnen vragen.

Bij ons kan u terecht voor:

​​

  • Het verlenen van bijstand bij voorlopige oplevering van nieuwbouw of verbouwing.

  • De opmaak van uw plaatsbeschrijving bij huur/ verhuur.

  • Het verlenen van bijstand bij aankoop van een bestaande woning.

BIJSTAND BIJ VOORLOPIGE OPLEVERING

Concreet zal de bouwexpert aanwezig zijn bij de voorlopige oplevering, samen met u en de aannemers om de nodige vaststellingen doen en dat alle bemerkingen correct worden opgenomen in het proces-verbaal van de eerste oplevering.

 

U wordt na de uitvoering van bouwwerkzaamheden, door de aannemer of bouwen sleutel op de deur formule uitgenodigd voor de oplevering van de werken. Dit is een zeer belangrijke moment, u zal hier immers de bouwwerken goedkeuren. het is daarom belangrijk u te laten bijstaan door een bouwexpert die u zal begeleiden bij deze oplevering. 

Wil u graag een afspraak maken of meer informatie?  0472/59.18.98 of stuur een mail via contact.

bottom of page