top of page

Bijstand bij voorlopige oplevering

Bijgestaan door een bouwexpert voorkomt u ernstige problemen achteraf!

 
VGN Expert zal aanwezig zijn bij de voorlopige oplevering, samen met u....

U wordt, na de uitvoering van bouwwerkzaamheden, uitgenodigd voor de oplevering van de werken. Dit is een zeer belangrijke moment, u zal hier immers de bouwwerken goedkeuren! Het is daarom belangrijk u te laten bijstaan door VGN Expert die u zal begeleiden bij de oplevering. 

Voorlopige oplevering.

De voorlopige oplevering is een zeer belangrijk moment in het bouwproces, het komt neer op de keuring en aanvaarding van de werken. Bij goedkeuring van de voorlopige oplevering worden de sleutels overhandigd en komt de eigendomsoverdracht tot stand naar bouwheer.

Tijdens de voorlopige oplevering bekijk je samen met de VGN Expert en aannemer(s) en de architect de volledige woning en worden technische onvolkomenheden en tekortkomingen genoteerd. Dat vergt natuurlijk de nodige technische kennis, maar daarvoor kan je terugvallen op een bouwexpert. Bijstand bij de oplevering maakt namelijk deel uit van diens wettelijke controleplicht. 


Indien U een proces-verbaal van voorlopige oplevering ondertekent, betekent dit dat U akkoord gaat met de aanvaarding van alle zichtbare bouwgebreken. Met andere woorden, fouten die zichtbaar zijn onherroepelijk aanvaard, indien het proces-verbaal van voorlopige oplevering zonder voorbehoud of opmerkingen ondertekend wordt.

Na de oplevering kan je geen herstelling meer eisen van zichtbare gebreken waarbij je in het opleveringsverslag geen voorbehoud hebt gemaakt.

Als je de oplevering aanvaardt, betekent dat voor de aannemer dat zijn werk er op zit. Je kan dan voor de periode vanaf de oplevering geen vertragingsvergoeding meer vorderen. De aannemer mag ook zijn eindfactuur maken. Je mag wel een deel van de betaling inhouden als de aannemer nog iets in orde moet brengen, maar het bedrag dat je inhoudt moet in verhouding staan tot de waarde van de nog uit te voeren werken.

  • Nazicht van de uitvoering

  • Controle met de gangbare normen

  • Bemiddeling ingeval van discussie

  • Nazicht van opleveringsverslag alvorens ondertekening

  • zowel bij voorlopige als definitieve oplevering

 

Mijn klanten getuigen

Ik ben zeer tevreden over de bijstand die ik

van Noël heb gekregen tijdens de voorlopige

oplevering van mijn appartement.

Zijn ervaring en uitgebreide vakkennis waren

een grote geruststelling voor mij.

Een echte aanrader.  

Eef

 

bottom of page