top of page

Home / regelmatige controles

Beter voorkomen dan genezen

 

Laat u bijstaan door een bouwexpert tijdens de duur van de bouwwerken.

Het is de bedoeling om frequente (regelmatige) controles uit te voeren tijdens de bouwwerken, en dit tijdens de cruciale werkzaamheden van de bouwwerken. Door u te laten bijstaan vermijd u op het einde dat het te laat is en de extra kosten hoger oplopen, alsook vermijd je zo de oplopende spanningen tussen jullie en de aannemer.

 

Ook vermijd je door deze bijstand dat op het einde door foute uitvoeringen en die niet meer aan te passen zijn, te gaan discussiëren om een financieel teruggave te gaan afdwingen, wat niet altijd evident is en vaak een groot probleem teweeg brengt om het gewenste bedrag tot verhouding van de aanpassingswerken terug te vorderen.   

Uit ervaring weet ik dat ik dan moet tussenkomen op het einde om het gewenste bedrag te gaan verdedigen wat uiteraard altijd wordt tegengesproken door de tegenpartij.

bottom of page