top of page

DOOR REDACTIE LIVIOS

Verplicht vanaf 2022 bij de verkoop van je woning: het asbestattest

Wil je een woning verkopen die gebouwd is voor 2001?

 

Dan moet je vanaf 2022 verplicht een asbestattest voorleggen aan potentiële kopers. En tegen 2032 moet elke eigenaar over zo’n attest beschikken.

 

Verhuur je een pand? Dan moet je als eigenaar in de toekomst een kopie aan de huurder bezorgen. 

Bouwsite Livios zet alle feiten op een rijtje.

Asbestattest verplicht voor verkopers tegen 2022

Vanaf 2022 wordt een asbestattest verplicht voor wie zijn woning ouder dan 2001 verkoopt.

 

Een asbestdeskundige zal een inventaris opstellen en in de databank van de OVAM registreren. Op basis hiervan ontvang je van de OVAM een geldig asbestinventarisattest. Hierin staat welke materialen of onderdelen van je woning asbest bevatten, wat de staat van het asbest is en hoe je het veilig kan beheren of verwijderen.

 

Tegen 2032 moet elke eigenaar over zo’n attest beschikken. Opgelet: bij verhuur zal de eigenaar een kopie van dit attest aan de huurders moeten bezorgen.

Asbest verwijderen

Als je een (totaal)renovatie gaat uitvoeren, is het dus belangrijk om stil te staan bij asbest.

 

Vraag raad aan je architect en zorg ervoor dat je asbesttoepassingen die bereikbaar zijn veilig verwijdert. Op die manier vermijd je dat de toepassingen opnieuw onbereikbaar worden en de volgende eigenaars ermee blijven zitten.

 

Wil je asbest op een veilige manier verwijderen? 

Hoe asbest verwijderen?

DOOR REDACTIE LIVIOS: Volg dan dit stappenplan.

Vrees je dat er mogelijk asbest vrijkomt en wil je er zo snel mogelijk vanaf geraken? Of wil je het mos verwijderen op je leien dak? Realiseer je dan dat dit niet zonder gevaar is. Laat deze werken over aan specialisten, die over de nodige kennis en beschermende uitrusting beschikken.

In goede staat? Afblijven, maar…

Wanneer asbesthoudende materialen nog in goede staat verkeren, is het meestal aangeraden om ervan af te blijven. Toch kunnen die door de tijd alsnog gevaarlijk worden. Zie je dat deze materialen beschadigd of verweerd zijn, dan grijp je wel best in.

Voorzichtigheid is hier troef. Ga zelf niet slijpen, boren, breken of kloppen, waardoor mogelijk kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Doe in zo’n geval beroep op een erkende asbestverwijderaar. De prijs die je hiervoor betaalt, weegt niet op tegen de eventuele kwalijke gevolgen.

Niet met hoge druk behandelen…

Zonnepanelen leggen op een asbesthoudend dak is eveneens uit den boze. In zo’n geval kan je beter je dakbedekking laten vervangen door een nieuw, asbestvrij materiaal.

Daarnaast is ook het ontmossen of reinigen van een asbesthoudend materiaal niet zonder gevaar. Het is zeker afgeraden om deze materialen aan te pakken met de hogedrukreiniger. Door de kracht van de waterstraal komt een hoge concentratie aan asbestvezels vrij.

… en zeker niet hergebruiken

Het spreekt voor zich, maar gebruik ook zeker geen van deze materialen opnieuw. De minste behandeling kan deze vezels doen vrijkomen.

Golfplaten die eenvoudig los te schroeven zijn, kan je op verantwoorde wijze wel zelf verwijderen. Om te voorkomen dat er vezels vrijkomen, spuit je het materiaal zachtjes nat. Daarna verwijder je het materiaal voorzichtig. Gebruik hier zeker geen slijpschijven of breekhamers en zorg dat alles intact blijft en niet breekt.

Als je binnenshuis asbest verwijdert, zorg dan voor een goede verluchting en reinig alles grondig nadien.

 

Niet met de stofzuiger, want deze blaast eventuele vezels opnieuw de lucht in. Ook wegwerpkledij is aan te raden, zodat je zeker geen kwalijke deeltjes opnieuw mee naar binnen neemt.

Naar containerpark?

Je kan in het containerpark van jouw gemeente gratis terecht met een beperkte hoeveelheid asbestafval. Wel is het mogelijk dat ze grote hoeveelheden weigeren. Informeer je dus best vooraf bij de intercommunale of bij de milieudienst van je gemeente.

Enkel zogenaamd hechtgebonden asbestcement in goede staat is welkom. Je asbestafval moet ook altijd gescheiden blijven van de rest van je (sloop)afval. Het mag bovendien niet om los of moeilijk te verwijderen asbest gaan.

 

In dat geval bekommert een erkend asbestverwijderaar zich om het afvoeren van het materiaal. Ten slotte kan je ook beroep doen op voor asbestafval geregistreerde inzamelaars.

Infographic: waar kan je asbest tegenkomen?

Erkenning: Asbest: bedrijven erkend voor afbraak- of verwijderingwerken

bottom of page